Danh sách CLB Chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng trên toàn quốc

Danh sách Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng An Việt trên toàn quốc

CLB AN VIỆT - CAO BẰNG
Ms. Lại Thu Hương
Đ/c: Số nhà 110, tổ dân phố 5, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
 
CLB AN VIỆT - THÁI BÌNH
Ms. Nguyễn Sim
Đ/c: Thôn Thái, Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình
 

Viện trưởng Khương phát biểu về dự án Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG (IEES) ( http://iees.vn )


Nội dung ...